ราคาอิเล็กโทรดกราไฟท์เพิ่มขึ้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หลังวันหยุดตรุษจีน ราคาของวัตถุดิบกราไฟต์อิเล็กโทรดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาของกราไฟต์อิเล็กโทรดก็เพิ่มขึ้นตามนั้น

asdzxc


เวลาโพสต์: 18-2023 ก.พ