คาร์บูไรเซอร์

  • Carburizer

    คาร์บูไรเซอร์

    ผงกราไฟท์เทียมผงกราไฟท์ธรรมชาติและเศษกราไฟต์สามารถใช้เป็นสารคาร์บูไรซิ่งได้ ส่วนใหญ่เราผลิตผงกราไฟท์เทียมและเศษกราไฟท์ 1 ผงกราไฟท์สังเคราะห์หรือที่เรียกว่ากราไฟต์เทียมผลิตขึ้นในระหว่างการแปรรูปขั้วไฟฟ้ากราไฟต์และเป็นของผลพลอยได้ นอกจากนี้ผงแกรไฟต์สามารถหาได้โดยการเผาผงปิโตรเลียมโค้กที่อุณหภูมิหนึ่งแล้วทำให้กราไฟท์ ผงกราไฟท์มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าผงกราไฟท์ ...